Pokarmowy test
immunologiczny z krwi

(Mediator Release Test – Test Uwalniania Mediatorów)

Sposób na walkę z chorobami, których przyczyną jest nadwrażliwość
(nietolerancja) pokarmowa

 

Test MRT jest najnowszym i najbardziej dokładnym oraz kompleksowym  testem krwi badającym nadwrażliwość na produkty żywnościowe oraz substancje chemiczne dodane i zawarte w żywności

 

Wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  do diagnostyki  laboratoryjnej . Producent: Oxford Biomedical Technologies, West Palm Beach, USA). Autoryzowany przedstawiciel  w UE: ISO-LAB Sp. z o.o., ul. Stępińska20/30, Warszawa.

 

Proces zapalny wywołany przez  dietę jest znacznie bardziej złożony niż alergia pokarmowa IgE zależna (alergia natychmiastowa). Współczesna przetworzona żywność, chemiczne dodatki oraz antybiotyki stosowane w nadmiarze powodują, iż nasz organizm traci naturalną zdolność metaboliczną wywołując wiele dolegliwości, których często nie kojarzymy z tym co zjadamy.

 

Istotą testu MRT jest pomiar całkowitej objętości komórek immunologicznych krwi i całkowitej objętości płynu pozakomórkowego i porównywanie tych wartości po ekspozycji próbki na kolejne antygeny (pokarmy i dodatki chemiczne). Jest to test który nie bada pojedynczych mediatorów, ale wszystkie wyzwalane przez komórki obwodowe krwi osoby wykazującej objawy nadwrażliwości na pokarmy (poza erytrocytami) pod wpływem ekspozycji na antygeny pokarmowe lub dodatki chemiczne. Pozwala na zaplanowanie indywidualnej diety z tych pokarmów, z którymi test jest ujemny.

 

 

Reakcje znaczące lokują substancje testowe w kategoriach reaktywnych (kolor czerwony w wynikach testu) lub umiarkowanie reaktywny (kolor żółty). Reakcje nieznaczące w kategorii nie-reaktywnych oznaczone są kolorem zielonym. Wszystkie pomiary dokonywane są przy użyciu opatentowanej,  najdokładniejszej z obecnie dostępnych, chronionych patentem metod pomiarowych (Ribbon Impendance Technology).

 

 

PRZYKŁAD WYNIKÓW TESTU KRWI - MRT 150

à

jadwiga.przybylowska
@gmail.com


\

tel. +48 691 988 213