Czym są nietolerancje, nadwrażliwości i alergie?

Alergia, nadwrażliwość, nietolerancja: to różne typy reakcji

Główna linia podziału pomiędzy nietolerancjami pokarmowymi a nadwrażliwościami to różnica mechanizmów reakcji. Najczęściej nietolerancje pokarmowe związane są z zaburzeniem metabolizmu cukrów, spowodowanym niedoborem enzymów. Przykładem klasycznym jest nietolerancja laktozy – cukru zawartego w mleku ssaków i jego przetworach. Innym cukrem związanym z nietolerancją jest fruktoza czyli cukier owocowy. Przyczyną nietolerancji jest inny niż immunologiczny czynnik lub czynniki.

Diagnostyka nietolerancji, nadwrażliwości i alergii nie jest prosta, ponieważ to, że pewne objawy zostały wykryte na podstawie jednego mechanizmu nie oznacza, że inne nie biorą w nim udziału. Możemy mieć np. nietolerancję fruktozy i jednocześnie nadwrażliwość na nią, czyli reakcję z udziałem odpowiedzi immunologicznej. Ponadto, nietolerancje pokarmowe mogą być także czynnikami prozapalnymi, mogą więc w sposób pierwotny i wtórny wywoływać nadwrażliwości z udziałem zwiększonej produkcji przeciwciał IgG i kompleksów immunologicznych. Często te dwa mechanizmy są traktowane jako jeden typ reakcji  i nazywane są nietolerancjami. Ale na tym nie koniec, ponieważ potencjalnie każdy składnik diety może pobudzać wrodzony układ odpornościowy do reakcji zapalnej.

Kiedy dochodzi do udziału układu odpornościowego w reakcji na dany składnik diety, mamy do czynienia z nadwrażliwością pokarmową. Nadwrażliwości pokarmowe są to bardzo złożone reakcje zapalne w udziałem układu odpornościowego, niezależne od przeciwciał IgE, w które zaangażowane są różne typy leukocytów (białych krwinek), liczne mechanizmy wyzwalające, a także szeroka gama mediatorów prozapalnych i wywołujących ból, które powodują różnorodne skutki kliniczne (jawne) i subkliniczne (utajone).

Za alergię klasyczną (atopię) uznaje się procesy związane z komórkami tucznymi i swoistymi przeciwciałami klasy IgE czyli reakcje natychmiastowe oraz reakcje komórkowe, opóźnione, bez udziału przeciwciał – typ IV reakcji nadwrażliwości (tzw. alergia kontaktowa). Europejska Akademia Alergologii uznaje te dwa typy reakcji za klasyczną alergię, ponieważ można udokumentować korelację typowych objawów klinicznych  z antygenem za pomocą testów alergicznych. Ze względów bezpieczeństwa oraz porządku diagnostycznego takie wytyczne są słuszne. Niezdiagnozowane alergie mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do nagłej śmierci. Jednak reakcji nadwrażliwych ze strony układu odpornościowego związanych z prozapalnym działaniem diety jest znacznie więcej, niż wskazuje na to tradycyjna diagnostyka alergiczna. Dlatego też szersze zrozumienie zagadnienia diagnostyki nadwrażliwości pokarmowych może odgrywać ważną rolę w szybkości i trafności diagnozy lekarskiej, kiedy przyczyna dolegliwości jest trudna do ustalenia.

Informacje praktyczne

Aby umówić się na współpracę ze mną, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. Konsultacje odbywają się w gabinecie Iso-Lab, na ul. Stępińskiej 22/30, w Warszawie (Mokotów), ale po wcześniejszym, bezpośrednim kontakcie ze mną. Nie prowadzę w gabinecie stałych dyżurów, tylko po wcześniejszym ustaleniu.

Do pobrania krwi do testu MRT nie trzeba być na czczo. Cały program, który objęty jest kwotą 1980 zł zawiera koszt wykonania testu, interpretację wyników i opracowanie diety eliminacyjnej oraz konsultację w trakcie diety. W sumie trzy spotkania. Jest możliwość zdalnego kontaktu ze mną za pomocą Skype’a, WhatsApp’a, telefonu – jeżeli spotkanie nie jest możliwe. Można po wcześniejszym uzgodnieniu, przesłać pobraną krew kurierem wysłanym przez laboratorium Iso-Lab, jeżeli przyjazd do Warszawy nie jest możliwy lub utrudniony. Jest także możliwość otrzymania wyników testu oraz opracowania i omówienia diety w j. angielskim.

Zapraszam do kontaktu
Jadwiga Przybyłowska

jadwiga.przybylowska@gmail.com
Tel. (+48) 691 988 213