Jak rozróżniać testy na alergie i nadwrażliwości pokarmowe?

Przy wyborze testów na nadwrażliwości pokarmowe należy brać pod uwagę przede wszystkim typ reakcji który jest oznaczany oraz metoda jaką wykonywany jest test, nie tylko ilość badanych produktów i cenę.

Badając reakcje natychmiastowe czyli alergie pokarmowe oznaczamy poziom swoistych przeciwciał klasy IgE charakterystycznych dla typu I reakcji nadwrażliwości (atopii) a więc klasycznej alergii. Tego typu testy lub inną diagnostykę alergii wykonuje się pod opieką lekarza alergologa. Jednak diety eliminacyjne oparte tylko o standardowe testy alergiczne nie są wystarczająco skuteczne, ponieważ proces zapalny wywoływany przez pokarm, jest znacznie bardziej złożony niż alergia pokarmowa IgE zależna. Badanie nadwrażliwości pokarmowych ma pomóc w indywidualizacji dietoterapii pacjenta i wspomaganiu leczenia dietą. Wykonanie testu na nadwrażliwości pokarmowe i zastosowanie okresowej lub długotrwałej diety eliminacyjnej wraz z odpowiednio dobraną suplementacją może być punktem zwrotnym na drodze do poprawy zdrowia i samopoczucia.

Do badania nadwrażliwości pokarmowych innego typu niż klasyczne alergie najlepszy jest test MRT. Dlaczego?

Ponieważ test MRT nie bada pojedynczej grupy przeciwciał tylko całość reakcji jaka następuje przy kontakcie produktów spożywczych lub badanych substancji chemicznych z krwią osoby badanej. Został udowodniony mechanizm, że wszystkie białe krwinki (leukocyty) mające zdolność uwalniania mediatorów zmieniają objętość gdy następuje reakcja zapalna. Ten mechanizm stał się podstawą opracowania testu badającego nadwrażliwości pokarmowe, którym jest test MRT czyli test uwalniania mediatorów (ang. Mediator Release Test). Uwolnienie mediatorów zapalnych przez białe krwinki jest immunologicznym punktem wyjścia dla wszystkich dietozależnych stanów zapalnych (bez względu na to czy reakcja jest regulowana przez wrodzony czy adaptacyjny układ odpornościowy).

MRT mierzy zarówno najszerszy zakres mechanizmów zapalnych, jaki i stopień odpowiedzi zapalnej, a nie potencjalnego wyzwalacza tej reakcji, jak to ma miejsce w przypadku pomiaru przeciwciał IgG. Poza unikalną metodą badawczą test MRT posiada jeszcze jedną ważną cechę, ponieważ bada składniki chemiczne zawarte w żywności oraz chemiczne substancje dodawane do żywności (barwniki, emulgatory, konserwanty).

Testy ImuPro, Food Detective i FoodProfil – badają poziom przeciwciał klasy IgG

Testy badające nadwrażliwości pokarmowe typu III opierają się na zależności podwyższonego poziomu przeciwciał IgG we krwi pod wpływem antygenów pokarmowych badanych w teście. Niektóre laboratoria nazywają ten typ reakcji opóźnionymi alergiami pokarmowymi IgG zależnymi. Immunoglobuliny klasy IgG w surowicy krwi są podstawowymi i najliczniejszymi przeciwciałami odpowiedzi wtórnej (nabytej). Podstawowym zadaniem przeciwciał IgG jest obrona organizmu przed patogenami. Przeciwciała IgG łączą się z antygenami pokarmowymi tworząc kompleksy immunologiczne, co jest elementem zdrowej odpowiedzi immunologicznej. Kompleksy te są formowane na krótki czas i są stale oczyszczane. Przy zwiększonej przepuszczalności jelita, powstaje znacznie więcej przeciwciał IgG i zbyt liczne kompleksy immunologiczne, które tworząc większe struktury mogą odkładać się w różnych tkankach, inicjując w nich procesy zapalne.

Nieścisłość tej metody polega na tym, że oznaczenie ilościowe przeciwciał IgG nie daje informacji o wielkości kompleksów immunologicznych a także o tym, czy odkładają się w tkankach.

Dotychczas nie odkryto metody, która pozwoliłaby niepodważalnie ustalić, które podwyższone stężenia IgG są jednocześnie markerami prozapalnych pokarmów, a które budują pamięć immunologiczną, tolerancję czy wręcz działają przeciwzapalnie. Największym zastrzeżeniem co do zasadności wykonywania testów na nadwrażliwości pokarmowe z udziałem przeciwciał IgG, zgłaszanym m.in. przez Amerykańską Akademię ds. Alergii, Astmy i Immunologii jest stanowisko, że oznaczenie poziomu przeciwciał nie jest diagnozą ani alergii ani nadwrażliwości pokarmowej. Drugim poważnym zastrzeżeniem jest nadmierne uproszczenie zagadnienia i zła interpretacja wyników, która może prowadzić do zbyt restrykcyjnej i problematycznej diety. Ze względu na powyższe nie pracuję z testami oznaczającymi przeciwciała IgG oraz ich nie polecam.

Cytotoksyczny Test Nietolerancji Pokarmowej

Centrum Medyczne Vimed, które zaleca cytotoksyczny test nietolerancji pokarmowej, oferowany tylko w tym centrum w ekskluzywnej oprawie, nie przedstawia metody jaką wykonywany jest test i jaki jest mechanizm badanych reakcji, a to jest warunkiem jakości testu. Cytotoksyczny test badający opóźnione reakcje nadwrażliwości pokarmowych, wykonywany jest metodą badającą pod mikroskopem reakcję białych krwinek na wystandaryzowaną próbkę testowanego produktu. Po okresie inkubacji, reakcje poddaje się obserwacji na monitorze podłączonym do mikroskopu analizując je w dużym powiększeniu. Jeżeli komórki krwi są nieuszkodzone, oznacza to, że nie występuje reakcja cytotoksyczna na badany produkt. Jeżeli występuje uszkodzenie leukocytów lub zostaną one całkowicie zniszczone pod wpływem kontaktu z badanym produktem, oznacza to, że wystąpiła reakcja cytotoksyczna. Reakcje ocenianie są w 4 stopniowej skali: I st: produkt zmienia kształt białych krwinek ale ich nie niszczy, II st: produkt spowodował uszkodzenie około 1/3 białych krwinek, III st: produkt spowodował uszkodzenie około 2/3 białych krwinek, IV st: produkt spowodował zniszczenie niemal wszystkich białych krwinek.

Badanie to nie jest precyzyjne, a metoda pomiaru przestarzała.

Informacje praktyczne

Aby umówić się na współpracę ze mną, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. Konsultacje odbywają się w gabinecie Iso-Lab, na ul. Stępińskiej 22/30, w Warszawie (Mokotów), ale po wcześniejszym, bezpośrednim kontakcie ze mną. Nie prowadzę w gabinecie stałych dyżurów, tylko po wcześniejszym ustaleniu.

Do pobrania krwi do testu MRT nie trzeba być na czczo. Cały program, który objęty jest kwotą 1980 zł zawiera koszt wykonania testu, interpretację wyników i opracowanie diety eliminacyjnej oraz konsultację w trakcie diety. W sumie trzy spotkania. Jest możliwość zdalnego kontaktu ze mną za pomocą Skype’a, WhatsApp’a, telefonu – jeżeli spotkanie nie jest możliwe. Można po wcześniejszym uzgodnieniu, przesłać pobraną krew kurierem wysłanym przez laboratorium Iso-Lab, jeżeli przyjazd do Warszawy nie jest możliwy lub utrudniony. Jest także możliwość otrzymania wyników testu oraz opracowania i omówienia diety w j. angielskim.

Zapraszam do kontaktu
Jadwiga Przybyłowska

jadwiga.przybylowska@gmail.com
Tel. (+48) 691 988 213